Google Ads

Google is een belangrijke zoekmachine. Google is verantwoordelijk voor 92% van de zoekopdrachten in Nederland. Dankzij Google Ads kun je de zichtbaarheid van jouw bedrijf vergroten. Google Ads is het advertentieprogramma van Google. Jouw advertenties worden weergegeven op het moment dat iemand zoekt naar een product of dienst, zoals die van jouw bedrijf. Met Google Ads kun je bovenaan of onderaan de pagina staan.innen de digitale marketing. We zijn ook offline op zoek naar hoe we impact kunnen maken op de bereikbaarheid van jouw onderneming. Dus volledig opgaan in de customer journey.

Waarom Google Ads?

Met Google Ads kun je de naamsbekendheid vergroten van je bedrijf en meer bezoekers trekken naar je website. Klanten kiezen vaak de 1e pagina op Google. Daarnaast is er vaak niet een tiende plaats op de eerste pagina. Voor bepaalde zoektermen zijn er minder plaatsen op de eerste pagina en voor een aantal zoektermen meer. Ook blijkt dat bij elke positie stijging 30% meer wordt geklikt naar de webpagina.
%
Ongeveer 32% van de klikken gaan naar de website die op nummer 1# staat.
x
De website bovenaan heeft ook 10 keer meer kans op een klik dan de website die op de tiende plaats staat.

Budget

Met Google Ads werk je met budgetten. Je betaalt nooit meer dan jouw maximale maandbudget. Met jouw budget betaal je direct aan resultaten die worden behaald: kliks en/of telefoontjes.

Google Ads vs. Google Adwords

Het verschil is er niet. Per juli 2018 is de naam van het advertentieprogramma niet langer Google AdWords, maar Google Ads.

Waarom Digital Infinity

Bij Digital infinity bereiken we relevante klanten en wordt er effectief gebruik gemaakt van het Google Budget. Doelstellingen van onze klanten vormen het basis voor de strategie bij het opzetten van de campagnes. Om strategie beter te definiëren maken we gebruik van het See-Think-Do-Care-model. Om dit model praktisch toe te passen, wordt data vertaald naar bruikbaar informatie. De Customer Journey visualiseert het pad wat een (internet)gebruiker volgt, van de bewustwordingsfase tot aankoopfase. Met de breedte aan specialisme bij Digital Infinity kan de volledige breedte van de customer journey gebruikt worden.
See-Think-Do-Care-model

De Customer Journey visualiseert het pad wat een (internet)gebruiker volgt, van de bewustwordingsfase tot aankoopfase. Met de breedte aan specialisme bij Digital Infinity kan de volledige breedte van de customer journey gebruikt worden.

Tekstadvertentie
Dit is bekende en veel gebruikte advertentie soort. De advertentie bestaat uit teksten
Display advertentie
Deze advertentie bestaat uit beeld, tekst of video
Videoadvertentie
Het woord zegt het al eigenlijk. Deze advertentie bestaat uit een video. Dit wordt weergegeven op Youtube bijvoorbeeld. Youtube is een partner van Google
Shopping advertentie
Producten worden weergegeven met deze advertentiesoort. Ideaal voor webshops
Overig
Zo zijn er nog meer soorten, zoals hotelcampagnes en omroepcampagnes. Afhankelijk van de doelstelling kan een passende advertentiesoort ingezet worden

Data gedreven

Hoe doen we dat?

Dankzij verschillende meettools wordt er data verzameld over websitegebruikers. Dankzij deze data kunnen campagnes effectief ingezet worden.
Deze data wordt voor de klant vertaald naar bruikbare informatie. Zoals op welke advertentie ze geklikt hebben en hoe lang ze gemiddeld op de pagina bleven. Maandelijks word je verzorgd van een rapportage. Daarnaast evalueren we deze gegevens samen.
Om strategie beter te definiëren maken we gebruik van het See-Think-Do-Care-model. Om dit model praktisch toe te passen, wordt data vertaald naar bruikbaar informatie.